13 – Nasjonalitet

 

Jeg er  norsk ………………………………… ......... Jeg er fψdt i Norge……………………………                  jeg er nordmann……………………………….

jeg kommer fra Norge……………………….............Jeg er  polsk………………………  …………                 Jeg er fψdt i Polen ……………………………                 

jeg er polakk………………………………  .    ..........jeg kommer fra Polen………………………..........          Jeg er  russisk…………………………….     

Jeg er fψdt i Russland   ………………………          jeg er russer………………………………...................      jeg kommer fra Russland…………………….

Jeg er  italiensk …………………………............      Jeg er fψdt i Italia …………………………….........            jeg er italiener……………………… …….    

jeg kommer fra Italia ……………………….............
Dette er en prψve.
 
Jeg er  engelsk ………………………….....................      Jeg er fψdt i England …………………………            

jeg er engelskmann …………………….. ...........     jeg kommer fra England………………………............     Jeg forstεr polsk …………  ……………..     

jeg forstεr russisk  ……………………………...      jeg forstεr italiensk …………   ………......................        jeg forstεr engelsk……………………………

 

     

 

Ordliste

 

Verb

ε forstε (sterkt) ...............................ε komme (sterkt) ...............................  ε fψde (svakt)..............................

 

 

Adverb

norsk ..................................nordmann........................polsk...........................polakk.................................russer......................russisk................................

italiensk.............................italiener..............................engelsk.......................engelsk.................................

 

 

 

 

Adjektiv

 

 

 

Preposisjon

 

 

 

Konjunksjon

 

 

Litt grammatikk

 

 

 

 

 

 

 

 

Gε til: